e-hvtd v2.0 (9175)

不雅 bất nhã
♦Coi không đẹp, mất thể thống. ◇Hồng Lâu Mộng : Khiếu ngoại nhân thính trước, bất đãn ngã đích danh thanh bất hảo thính, tựu thị muội muội đích danh nhi dã bất nhã , , (Đệ lục thập bát hồi) Để người ngoài họ biết, không những chị mang tiếng, mà danh dự của em cũng chẳng tốt đẹp gì.
♦Bất chính.