e-hvtd v2.0 (9175)

巨蠹 cự đố
♦Con mọt lớn. Tỉ dụ kẻ hại dân hại nước.