e-hvtd v2.0 (9175)

不遇 bất ngộ
♦Bất đắc chí, không được tin dùng. ◇Sử Kí : Thái Trạch giả, Yên nhân dã, du học can chư hầu tiểu đại thậm chúng, bất ngộ , , , (Phạm Thư Thái Trạch truyện ) Thái Trạch, người nước Yên, đi cầu học, muốn xin làm quan ở các nước lớn nước nhỏ rất nhiều, mà chẳng được ai dùng.
♦Không gặp.