e-hvtd v2.0 (9175)

局量 cục lượng
♦Khí độ, lòng dạ. ☆Tương tự: cục độ .