e-hvtd v2.0 (9175)

專賣 chuyên mại
♦Giữ độc quyền bán một sản phẩm hoặc hàng hóa.