e-hvtd v2.0 (9175)

不豫 bất dự
♦Không tính trước, không chuẩn bị.
♦Không được vui lòng.
♦Không thư thái, không khỏe. § Vua đau ốm gọi là bất dự .