e-hvtd v2.0 (9175)

不苟 bất cẩu
♦Không cẩu thả, không coi thường. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lỗ Túc trung liệt, lâm sự bất cẩu, khả dĩ đại Du chi nhậm , , (Đệ ngũ thập thất hồi) Lỗ Túc là người trung liệt, gặp việc không cẩu thả, có thể thay làm nhiệm vụ của tôi (Chu Du tự xưng).