e-hvtd v2.0 (9175)

不翼而飛 bất dực nhi phi
♦Không cánh mà bay. Ý nói tự nhiên mà mất, không rõ lí do.