e-hvtd v2.0 (9175)

紅旗 hồng kì
♦Ngày xưa dùng làm cờ quân đội hoặc dùng trong đội nghi trượng. ◇Vương Xương Linh : Đại mạc phong trần nhật sắc hôn, Hồng kì bán quyển xuất viên môn , (Tòng quân hành ).
♦Cờ màu đỏ. Thường dùng để tượng trưng cho cách mạng.
♦Cờ màu đỏ dùng để tưởng thưởng cho người hoặc đội thắng cuộc trong các tranh đua thể thao. Cũng dùng để tỉ dụ "tiên tiến". ◎Như: hồng kì đơn vị .