e-hvtd v2.0 (9175)

金屋 kim ốc
♦Nhà vàng. § Ý nói nhà đẹp. ◇Bạch Cư Dị : Kim ốc trang thành kiều thị dạ, Ngọc lâu yến bãi túy hòa xuân , (Trường hận ca ) Trong nhà vàng, trang điểm xong, nàng đến chầu vua lúc ban đêm, Tại lầu ngọc, sau khi yến tiệc tan rồi, cùng say đắm với tình xuân. § Tản Đà dịch thơ: Nhà vàng đúc đêm thanh ôm ấp, Lầu ngọc cao, say ắp màu xuân.