e-hvtd v2.0 (9175)

大黃 đại hoàng
♦Tên một thứ cung (để bắn tên). ◇Sử Kí : (Lí) Quảng nãi lệnh sĩ trì mãn vô phát, nhi (Lí) Quảng thân tự dĩ đại hoàng xạ kì bì tướng 滿, (Lí tướng quân truyện ).
♦Tên dược thảo. Còn gọi là xuyên quân . § Tính hàn, vị đắng, trị bệnh tháo dạ đi rửa, bụng đau phình trướng, máu ứ kinh nguyệt bế tắc, sưng nhọt, v.v.