e-hvtd v2.0 (9175)

紅樓 hồng lâu
♦Nhà lầu màu đỏ. Phiếm chỉ nhà lầu đẹp đẽ. ◇Hồng Thăng : Nhân tán khúc chung hồng lâu tĩnh, Bán tường tàn nguyệt diêu hoa ảnh , (Trường sanh điện 殿, Thâu khúc ).
♦Buồng của đàn bà con gái nhà phú quý. § Cũng gọi là hồng khuê . ◇Bạch Cư Dị : Hồng lâu phú gia nữ, Kim lũ tú la nhu , (Tần trung ngâm , Nghị hôn ).
♦Lầu xanh, kĩ viện. ◇Chu Hữu Lương : Nhị khanh hữu thử tài mạo, ngộ lạc phong trần, thúy quán hồng lâu, chung phi kết cục, trúc li mao xá, cập tảo trừu thân , , , , , (Châu Giang Mai Liễu kí , Quyển nhị ).