e-hvtd v2.0 (9175)

紅燭 hồng chúc
♦Đuốc hồng. Thường dùng trong lễ mừng, hỉ khánh. ◇Chu Khánh Dư : Động phòng tạc dạ đình hồng chúc, Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô , (Cận thí thượng trương tịch thủy bộ ).