e-hvtd v2.0 (9175)

松蘿 tùng la
♦Loại trà sản xuất ở núi Tùng La , tỉnh An Huy .
♦Một loại cây leo, thường mọc bám vào cây khác để sống. § Còn gọi là: mạn nữ la , mạn la , điểu la , tùng kí sinh , nữ la , vương nữ .