e-hvtd v2.0 (9175)

趑趄 tư thư
♦Ngập ngừng, do dự. ◇Phù sanh lục kí : Chí Giáp Tí tam nguyệt tiếp Thanh Quân tín, tri ngô phụ hữu bệnh, tức dục quy Tô, hựu khủng xúc cựu phẫn. Chánh tư thư quan vọng gian, phục tiếp Thanh Quân tín, thủy thống tất ngô phụ nghiệp dĩ từ thế , , , 忿. , , (Khảm kha kí sầu ).
♦Không dứt khoát, có ý khác.
♦Chần chờ, luẩn quẩn. ◇Liêu trai chí dị : Hựu niệm bại nhứ nùng uế, vô nhan nhập lí môn, thượng tư thư cận ấp gian , , (Phiên Phiên ) Lại nghĩ mình rách rưới hôi thối, không mặt mũi nào về làng xóm mình, còn luẩn quẩn ở quanh miền.