e-hvtd v2.0 (9175)

松筠 tùng quân
♦Cây thông và cây tre. § Tùng quân dùng để tỉ dụ tiết tháo kiên trinh. ◇Cảnh thế thông ngôn : Kiều Loan tùng quân chi chí tuy tồn, phong nguyệt chi tình dĩ động , (Vương Kiều Loan bách niên trường hận ).