e-hvtd v2.0 (9175)

紅淚 hồng lệ
♦Nước mắt đỏ như máu. Tỉ dụ nước mắt đau thương của người con gái. § Nàng Tiết Linh Vân từ biệt cha mẹ vào làm cung phi của Ngụy Văn Đế , khóc chảy nước mắt đỏ như máu. ◇Bạch Cư Dị : Bất giác biệt thì hồng lệ tận, Quy lai vô lệ khả triêm cân , (Li biệt nan ).