e-hvtd v2.0 (9175)

春眠 xuân miên
♦Giấc ngủ ngày xuân. Cũng chỉ ngày xuân mệt mỏi nên buồn ngủ. ◇Mạnh Hạo Nhiên : Xuân miên bất giác hiểu, Xứ xứ văn đề điểu , (Xuân hiểu ) Say giấc xuân không biết trời đã sáng, Khắp nơi nghe tiếng chim kêu.