e-hvtd v2.0 (9175)

蘭室 lan thất
♦Chỗ ở của đàn bà con gái (mĩ xưng). ◇Trương Hoa : Giai nhân xử hà viễn, Lan thất vô dong quang , (Tình thi ).
♦☆Tương tự: lan phòng , lan đường , lan khuê .