e-hvtd v2.0 (9175)

不第 bất đệ
♦Không hợp cách, tức thi hỏng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Na Trương Giác bổn thị cá bất đệ tú tài (Đệ nhất hồi) Trương Giác nọ vốn thi tú tài trượt.
♦Không những, không chỉ.
♦Họ kép.