e-hvtd v2.0 (9175)

黑客 hắc khách
♦(Thuật ngữ tin học) Tin tặc. § Tiếng Anh: hacker; tiếng Pháp: pirate. ◎Như: Mĩ Quốc chỉ Trung Quốc hắc khách thiết thủ dịch miêu số cứ . § Ghi chú: Từ cuối năm 2019, dịch Covid-19 lan tràn dữ dội khắp hoàn cầu. Cho đến tháng 5-2020, các nước trên thế giới vẫn chưa tìm ra được dịch miêu (tức là vaccin, thuốc chủng ngừa bệnh). Mĩ Quốc chỉ trích hackers Trung Quốc đã len lỏi ăn cắp nhiều dữ kiện (data) về thuốc chủng ngừa (vaccin) trong các hệ thống y tế, phòng thí nghiệm của Mĩ.