e-hvtd v2.0 (9175)

白俄羅斯 bạch nga la tư
Bạch Nga La Tư : tiếng Nga: Беларусь; tiếng Anh: Belarus; tiếng Pháp: Biélorussie. ◎Như: Trung Bạch quan hệ quan hệ giữa Trung Quốc và Bạch Nga La Tư.