e-hvtd v2.0 (9175)

自由女神像 tự do nữ thần tượng
♦Statue of Liberty.