e-hvtd v2.0 (9175)

環顧 hoàn cố
♦Nhìn nhau, trông chờ nhau. ◇Liễu Tông Nguyên : Chư hầu hoàn cố nhi mạc cứu, quốc mệnh trở tuyệt nhi vô quy , (Nam tễ vân tuy dương miếu bi ).
♦Xem xét mọi mặt, quan sát toàn diện. ◇Liễu Tông Nguyên : Nhục thư vân dục tương sư, bộc đạo bất đốc, nghiệp thậm thiển cận, hoàn cố kì trung, vị kiến khả sư giả , , , , (Đáp vi trung lập luận sư đạo thư ).
♦Nhìn khắp chung quanh. ◇Khang Hữu Vi : Ngưỡng phủ hoàn cố, đại hôn mê vụ , (Ưu vấn nhất ).