e-hvtd v2.0 (9175)

剛愎 cương phức
♦Cố chấp, không chịu tiếp thụ ý kiến người khác. ◇Mao Thuẫn : Tha thuyết Tôn Phủ na dạng đích cương phức tự tín thị họa căn (Tí dạ , Thập).