e-hvtd v2.0 (9175)

疫苗 dịch miêu
♦Thuốc chủng ngừa bệnh. § Tiếng Pháp: vaccin. ◎Như: dữ chế dược công ti thương thảo dịch miêu đích nghiên chế tiến triển .