e-hvtd v2.0 (9175)

熙熙 hi hi
♦An hòa, vui vẻ. ◇Nguyễn Du : Kê khuyển giai hi hi (Hoàng Mai sơn thượng thôn ) Gà chó vui phởn phơ.
♦Náo nhiệt, ồn ào. ◇Sử Kí : Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai; thiên hạ nhưỡng nhưỡng, giai vi lợi vãng , ; , (Hóa thực liệt truyện ) Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà lại; thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi.