e-hvtd v2.0 (9175)

終究 chung cứu
♦☆Tương tự: chung quy , chung ư .
♦Rốt cuộc, sau cùng. ◇Văn minh tiểu sử : Phạ đích thị li khai dương nhân, quan phủ tựu yếu lai tróc, trù trừ liễu bán thiên, chung cứu ủy quyết bất hạ , , , (Đệ nhị nhị hồi).