e-hvtd v2.0 (9175)

紅木 hồng mộc
♦Tên cây (tiếng Anh: Rosewood). § Gỗ dắn chắc, thường dùng làm đồ đạc trong nhà (gia cụ ).