e-hvtd v2.0 (9175)

據悉 cứ tất
♦Căn cứ theo tài liệu hoặc tin tức mà biết được.