e-hvtd v2.0 (9175)

匆遽 thông cự
♦Bỗng nhiên, bất chợt, gấp rút. ◎Như: đại vũ thông cự nhi hạ, hành nhân đốn thì thành liễu lạc thang kê , .