e-hvtd v2.0 (9175)

不穀 bất cốc
♦Không được nuôi dưỡng. ◇Thi Kinh : Dân mạc bất cốc, Ngã độc vu li , (Tiểu nhã , Tiểu bàn ) Người ta ai cũng được dưỡng dục, Riêng ta buồn khổ.
♦Kém cỏi, bất thiện (tiếng tự khiêm của vua chư hầu thời xưa). ◇Lưu Hướng : Trang Vương viết: Thiện, bất cốc tri truất : , (Thuyết uyển , Chánh gián ).
♦Ngũ cốc không lớn.