e-hvtd v2.0 (9175)

教父 giáo phụ
♦Thầy dạy, giáo sư. ◇Đạo Đức Kinh : Nhân chi sở giáo, ngã diệc giáo chi. Cường lương giả bất đắc kì tử, ngô tương dĩ vi giáo phụ , . , (Chương 42) Lời mà người xưa dạy, ta nay cũng dạy: Dùng cường bạo, chết bạo tàn. Người nói câu ấy là thầy ta.
♦Thiên chúa giáo.
♦Người cầm đầu trong xã hội đen.