e-hvtd v2.0 (9175)

遷就 thiên tựu
♦Hùa theo ý người khác để lấy lòng. ◇Tống sử : Nhiên trí số quá nhân, mỗi triều đình hữu sở hưng tạo, ủy khúc thiên tựu, dĩ trúng đế ý , , , (Vương Khâm Nhược truyện ).