e-hvtd v2.0 (9175)

靈芝 linh chi
♦Loài cỏ như nấm, cán cao, tán xòe có nhiều lỗ, trắng hoặc vàng nhạt. Người xưa cho linh chi là cỏ tiên, ăn vô giữ được trẻ mãi không già. § Còn gọi tên là hi di .