e-hvtd v2.0 (9175)

夭夭 yêu yêu
♦Nét mặt vui hòa. ◇Luận Ngữ : Tử chi yến cư, thân thân như dã, yêu yêu như dã , , (Thuật nhi ) Khổng Tử lúc nhàn cư thì thư thái, vẻ mặt hòa vui.
♦Tươi tốt, xinh xắn đáng yêu. ◇Thi Kinh : Đào chi yêu yêu, Chước chước kì hoa , (Chu nam , Đào yêu ) Cây đào xinh tươi, Hoa nhiều rực rỡ.