e-hvtd v2.0 (9175)

解子 giải tử
♦Người áp giải phạm nhân. § Còn gọi là: giải sai , giải nhân .