e-hvtd v2.0 (9175)

壓力 áp lực
♦Sức ép (tiếng Pháp: pression).
♦Sức mạnh lấn ép hoặc chế phục người khác. ◎Như: đại quốc vãng vãng đối tiểu quốc thi gia áp lực các nước lớn thường hay tăng gia áp lực đối với những nước nhỏ.