e-hvtd v2.0 (9175)

唐塞 đường tắc
♦Làm qua loa, cẩu thả cho xong. § Cũng viết: đường tắc . ◇Liêu trai chí dị : Đái nguyệt phi tinh, chung phi liễu cục. Sứ quân tự hữu phụ, đường tắc hà vi? , . 使, ? (Mao hồ ) Đêm đêm tìm tới nhau, rốt cuộc chẳng về đâu. Vả lại chàng cũng sẽ có vợ, cẩu thả qua quýt làm chi.