e-hvtd v2.0 (9175)

起跑線 khởi bào tuyến
♦Đường vạch ghi dấu điểm khởi hành (tranh đua thể thao, điền kinh). ◎Như: tham gia mã lạp tùng bỉ tái đích tuyển thủ, toàn đô tụ long tại khởi bào tuyến tiền, chuẩn bị xuất phát , , . § Mã lạp tùng (viết đủ là mã lạp tùng tái bào ): chạy đua Marathon.
♦Tỉ dụ khởi điểm cuộc cạnh tranh đua chen của người ta trên đời. ◎Như: bất yếu nhượng nhĩ đích hài tử thâu tại khởi bào tuyến thượng .