e-hvtd v2.0 (9175)

壁畫 bích họa
♦Tranh vẽ trên tường. ◇Lạc Tân Vương : Minh thư phi Tấn đại, Bích họa thị Lương niên , (Tứ nguyệt bát nhật đề thất cấp ).