e-hvtd v2.0 (9175)

壁燈 bích đăng
♦Đèn đặt trên tường.