e-hvtd v2.0 (9175)

潤筆 nhuận bút
♦Phiếm chỉ thù lao trả cho người viết thơ văn, vẽ tranh. ◇Lỗ Tấn : Đầu cảo đích địa phương, tiên định vi "Hạnh phúc nguyệt báo" xã, nhân vi nhuận bút tự hồ bỉ giác đích phong 稿, , (Bàng hoàng , Hạnh phúc đích gia đình ).