e-hvtd v2.0 (9175)

山丘 san khâu
♦Vùng núi. ◇Văn tuyển : Phong mâu hoài hải, Phú chẩn san khâu , (Hà Yến , Cảnh phúc điện phú 殿).
♦Phần mộ. ◇Tào Thực : Sanh tại hoa ốc xứ, Linh lạc quy san khâu , (Không hầu dẫn ).