e-hvtd v2.0 (9175)

武力 vũ lực
♦Binh lính. ◇Chiến quốc sách : Kim thiết văn đại vương chi tốt, vũ lực nhị thập dư vạn, thương đầu nhị thiên vạn, phấn kích nhị thập vạn, tư đồ thập vạn, xa lục bách thặng, kị ngũ thiên thất , , , , , , (Ngụy sách nhất ).
♦Lực lượng quân sự. ◇Ba Kim : Ngã khán dụng vũ lực chiếm lĩnh tô giới thị bất hợp điều ước (Tử khứ đích thái dương ).
♦Sức lực, dũng lực. ◇Khổng Tử gia ngữ : Kim kì nhân thân trường thập xích, vũ lực tuyệt luân , (Bổn tính ).
♦Sức mạnh hung bạo. ◇Lỗ Tấn : Dụng vũ lực quyền đầu khứ đối phó, tựu thị sở vị "bá đạo" , (Chuẩn phong nguyệt đàm , Dã thú huấn luyện pháp ).