e-hvtd v2.0 (9175)

金銀 kim ngân
♦Cây loại dây leo, hoa mọc đôi, một loại màu trắng như bạc, sau chuyển sang màu vàng, dùng làm thuốc được. Tên khoa học: Lonicera japonica. § Còn gọi là nhẫn đông .