e-hvtd v2.0 (9175)

澤車 trạch xa
♦Tức là há trạch xa . Một loại xe nhỏ, tiện đi ở chỗ ao hồ. ◇Trương Giai Dận : Đồng trụ công danh thảng nan tựu, Trạch xa khoản đoạn nhậm ngô chi , (Ô man than ).