e-hvtd v2.0 (9175)

蜥蜴 tích dịch
♦Thằn lằn. ◇Nguyễn Du : Hoại bích nguyệt minh bàn tích dịch (U cư ) Vách hư bóng trăng soi sáng, thằn lằn bò quanh.
♦Tỉ dụ người có nhân cách ti tiện. ◇Vô danh thị : Kí dĩ cảm kích thiên ân, cảm bất xả thân đồ báo. Mục kim tích dịch tuy trừ, hổ lang nhập thất , . , (Minh phụng kí , Đăng tiền tu bổn ).