e-hvtd v2.0 (9175)

癡心 si tâm
♦Lòng u mê, say đắm. § Cũng viết là si tâm . ◇Hồng Lâu Mộng : Si tâm phụ mẫu cổ lai đa, Hiếu thuận nhi tôn thùy kiến liễu , (Đệ nhất hồi) Cha mẹ u mê xưa nay nhiều, Con cháu hiếu thuận nào ai thấy.