e-hvtd v2.0 (9175)

斬衰 trảm thôi
♦Áo tang sổ gấu (ngày xưa, con để tang cha mẹ, dâu rể để tang cha mẹ chồng hoặc vợ, cháu đích tôn để tang ông bà, vợ để tang chồng: đều mặc áo tang này, trong vòng ba năm).